Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εκπόνησε το μακροπρόθεσμο Σχέδιο "Ψυχαργώς"

Η χώρα μας έχει μακρά ιστορία στην ψυχική υγεία. “Κάθε ασθένεια ξεκινά από την ψυχή” είχε πει ο Ιπποκράτης. Και 2.500 χρόνια αργότερα αυτή η ρήση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καθώς η άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε έφερε στο επίκεντρο την ψυχική υγεία για τις κυβερνήσεις, παγκοσμίως.

Τον προηγούμενο αιώνα, η ψυχιατρική περίθαλψη παρεχόταν κυρίως στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Ωστόσο, με την ενεργοποίηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 815/84 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1984 για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπέρ της Ελλάδας στον κοινωνικό τομέα (L 88) άρχισε μια διαδικασία μετάβασης από την ασυλική ψυχιατρική στην κοινοτική φροντίδα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εκπόνησε το μακροπρόθεσμο Σχέδιο “Ψυχαργώς” που είχε ως στόχο τον αποϊδρυματισμό και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών, κοινοτικά προσανατολισμένων και ενταγμένων σε Τομείς Ψυχικής Υγείας.

Τα παραπάνω αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ζωή Ράπτη, Υφυπουργός Υγείας και αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας & Εξαρτήσεων, στο χαιρετισμό της, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία που είδε το φως της δημοσιότητας. Δείτε το σχέδιο ΕΔΩ.