Εθελοντικός καθαρισμός στο επονομαζόμενο «Κάστρο της Μονοβύζας»

Στο πλαίσιο ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΠΕ Αρκαδίας που περιλαμβάνει δράσεις ενσωμάτωσης των μνημείων με την τοπική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του συλλόγου της περιοχής της Γορτυνίας «ο Λάδωνας» και την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και του Δασαρχείου Βυτίνας, εθελοντική εργασία υλοτόμησης στο επονομαζόμενο «κάστρο της Μονοβύζας». Στις εργασίες συμμετείχε κ ο Δήμος Γορτυνίας. Πρόκειται για προστατευόμενο μνημείο των βυζαντινών χρόνων που βρίσκεται δυτικά του σύγχρονου υδροηλεκτρικού εργοστασίου του Λάδωνα και ανήκει στην περιοχή Σταυρί της τοπικής κοινότητας Δήμητρας. Το μνημείο ελάνθανε της προσοχής της νεότερης έρευνας.
Μετά το τέλος των εργασιών ένα πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει είναι ότι πρόκειται για οχυρωματικό έργο που πιθανώς σχετίζεται με την κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Σταυροφόρους και την ίδρυση του φράγκικου Πριγκιπάτου της Αχαΐας και κτίστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φεουδαρχών, ελέγχοντας το πέρασμα από και προς την Ηλεία και την έδρα του πριγκιπάτου.
Η ΕΦ.Α. Αρκαδίας στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δρομολογήσει την καταγραφή και συγκέντρωση στοιχείωνγια την έρευνα, τεκμηρίωση και ανάδειξη της ιστορίας του μνημείου, ενώ θα παραμείνει αρωγός στις προσπάθειες των τοπικών κοινωνιών και συλλόγων για τη διατήρηση, ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ