Ερώτηση Βελόπουλου για την προστασία του ποταμού Ερασίνου (Αργολικού)

Προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Τουρισμού

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Προστασία φυσικής ομορφιάς του ποταμού Ερασίνου (Αργολικού), της Νέας Κίου Αργολίδος»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με πληροφορίες που συλλέξαμε από κατοίκους της Νέας Κίου, του Δήμου Άργους- Μυκηνών, και σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα διαδικτύου, της 22ης Νοεμβρίου 2020, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου κατατέθηκε θέμα προς συζήτηση, το οποίο αφορά στην έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για έργα επί του ποταμού Ερασίνου. Το θέμα σχετίζεται με την προστασία του εν λόγω ποταμού από πλημμύρες και περιλαμβάνει την οριοθέτηση, τον καθαρισμό και την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων τύπου “Serasanetti” (ζαρζανετ) στο μεγαλύτερο μέρος του ποταμού (κατά 60%). Ο Ερασίνος, ως γνωστόν, διατηρεί νερό όλο το χρόνο, αφού μάλλον τροφοδοτείται από υπόγειες ροές, προερχόμενες από τις μεγάλες οροσειρές της περιοχής. Το νερό του ποταμού αυτού εκρέει και σχηματίζει έξι ρεύματα, με τα πέντε από αυτά να χρησιμεύουν για την άρδευση του αργολικού κάμπου. Οι «Φίλοι Υγροβιότοπου Ναυπλίου-Νέας Κίου» εξέφρασαν τις επιχειρηματολογημένες ενστάσεις τους, καταθέτοντας και επικεντρώνοντας τις προτάσεις τους σχετικά με το ζήτημα της αξιοποίησης της περιοχής με σεβασμό στο περιβάλλον. Τονίζουν την ανάγκη παρεμβάσεων σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς και λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορούσε να ξεναγεί μαθητές και εκπαιδευτικούς στις εκβολές του ποταμού, ενώ μιλούν και για την ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σε συνδυασμό με ήπια άθληση, όπως το τρέξιμο, η ποδηλασία, το κανό-καγιάκ ή το ψάρεμα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να υιοθετήσετε τις ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις, όπως τις παρουσιάζουν οι

«Φίλοι Υγροβιότοπου Ναυπλίου-Νέας Κίου», προκειμένου να αναδειχθεί ο ποταμός Ερασίνος, σε παιδαγωγικό και εναλλακτικό τουριστικό προορισμό, πραγματοποιώντας ήπιες παρεμβάσεις στον βιότοπο που διαμορφώνει η ροή του μέσα από τον περιβάλλοντα χώρο της ανωτέρω περιοχής;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Θέμα: «Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή».

Σχετ.: Η με Α.Π. 2352/03.12.2020 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σας γνωρίζουμε ότι η εθνική στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας έγκειται στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο και ασφαλή προορισμό, ιδανικό για επίσκεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού, μέσω των οποίων προσφέρονται στον ταξιδιώτη αυθεντικές, βιωματικές και ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες τόσο στην νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και την Περιφέρεια Πελοποννήσου με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης με ορίζοντα δεκαετίας και στοχευμένες παρεμβάσεις, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που θα μπορεί να κινητοποιήσει τις πολιτιστικές, τις κοινωνικές, τις παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνάμεις ενός τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή του.

Με την εθνική και περιφερειακή τουριστική πολιτική που εφαρμόζει και μέσα από τα προγράμματα επικοινωνίας του ΕΟΤ ως εθνικού φορέα στην παγκόσμια τουριστική προώθηση και προβολή και στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που έχει καθιερώσει με τις Περιφέρειες της χώρας, το Υπουργείο υποστηρίζει την ανάπτυξη των τουριστικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής και θεματικών τουριστικών προϊόντων, με μεταστροφή από το παραδοσιακό μοντέλο μαζικού τουρισμού σε ένα βιώσιμο τουρισμό, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουμε ότι το θέμα της έγκρισης των έργων επί του ποταμού Ερασίνου και η υιοθέτηση των προτάσεων που κατατέθηκαν από την ομάδα «Φίλοι Υγροβιότοπου Ναυπλίου-Νέας Κίου» εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού.