Εργασίες υγρομόνωσης από την Περιφέρεια στο Νοσοκομείο Μολάων

Υπεγράφη εργολαβική σύμβαση

Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα σήμερα, εργολαβική σύμβαση για παρεμβάσεις αποκατάστασης στη νοσηλευτική μονάδα των Μολάων.

Το σχετικό συμφωνητικό, δαπάνης 20.000 ευρώ, αφορά σε εργασίες υγρομόνωσης δωματίων στην πιο πάνω νοσηλευτική μονάδα.