Σημαντικά έργα αναπλάσεων στο δήμο Σπάρτης (ΦΩΤΟ)

Χιλιάδες ευρώ στους οικισμούς Βέροια, Καρυές & Ξηροκάμπι

Ο Δήμος Σπάρτης, στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος leader του Υ-πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων ΠΑΑ 2014-2020, προχωρά στην υλοποίηση τριών σημαντικών έργων αναπλάσεων συνολι-κού προϋπολογισμού 884.500.00 € σε τρεις τοπικές κοινότητές του.
Ειδικότερα τα έργα αφορούν:
1. Την ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΙΑ” της Τ.Κ Βασσαρά της Δ.Ε Οι-νούντος με προϋπολογισμό ύψους 172.000,00 €


2. Την ”ANAΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΡΥΩΝ” με προϋπολογι-σμό ύψους 440.0000,00 €


3. Την ”Ανάπλαση χώρων Ξηροκαμπίου” της Δ.Ε Φάριδος (2ος ειδικός προ-ϋπολογισμός) με προϋπολογισμό ύψους 272.000,00 €


Ο Δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του & ευχαριστεί όλους όσους κατά την πορεία συνετέλεσαν για την δρομολόγηση των ανωτέρω έργων.