Επιστολή Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου στον πρωθυπουργό

Αίτημα για άμεση αναστολή της πληρωμής των δόσεων

ΠΡΟΣ :   Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, (primeminister@primeminister.gr)

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Νιώθουμε ότι έχουμε το  χρέος να απευθυνθούμε προς Εσάς, ως  Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.ΕΦ) με 4.000 ενεργά μέλη, ο οποίος δραστηριοποιείται με κοινωνικές, πολιτικές, δικαστικές και κοινωνικές παρεμβάσεις  από το 2014, προκειμένου να δικαιωθούν 70.000 δανειολήπτες σε ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου και περίπου 280.000 άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους, προκειμένου να αιτηθούμε με την παρούσα, την άμεση αναστολή της πληρωμής των δόσεων των στεγαστικών, επιχειρηματικών και των καταναλωτικών δανείων προς τις Τράπεζες, κατ’ελάχιστον και σε πρώτη φάση για  τριάντα ημέρες,  λόγω  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19, και των κατεπειγόντων  μέτρων  αντιμετώπισης του , τα οποία η κυβέρνησή Σας, άριστα  και έγκαιρα πράττοντας,  υιοθέτησε .

Θα ήταν κοινός τόπος  το να αναφερθούμε στην εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, που αντιμετωπίζει και η χώρα μας, όπως και τις δραματικές συνέπειες που έχει ήδη προκαλέσει και θα προκαλέσει περαιτέρω στην οικονομία της Χώρας, την αγορά εργασίας και σε κάθε φορολογούμενο πολίτη  και οικογένεια. Ήδη με νομοθετική πρωτοβουλία που  Εσείς λάβατε, το Ελληνικό Δημόσιο ανέστειλε τις καταβολές φόρων και εισφορών προς τα ταμεία, προβαίνοντας σε μια κίνηση άμεσης στήριξης των πολιτών της χώρας, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή.

Με την παρούσα προσφεύγουμε σε Εσάς και ζητούμε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία, που θα επιβάλλει την άμεση αναστολή της πληρωμής των δόσεων των στεγαστικών, επιχειρηματικών και των καταναλωτικών δανείων προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας, κατ’ελάχιστον και σε πρώτη φάση για  τριάντα ημέρες,  λόγω  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού .

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Είμαστε βέβαιοι ότι με τα  αντανακλαστικά και την άμεση αποτελεσματικότητα  που έχετε επιδείξει εν γένει, αλλά και ιδιαίτερα  κατά την τρέχουσα περίοδο, θα υιοθετήσετε το δίκαιο και εύλογο αίτημά εκατομμυρίων δανειοληπτών σε όλη την χώρα.

Με βαθιά εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΑΝ.ΕΦ

Παντελεήμων Αντωνιάδης