Επιστολή Δούκα σε Κεραμέως για την ανησυχία γονέων για τη δια ζώσης διδασκαλία

Μετά από σχετική ανακοίνωσή Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Εκπαιδευτικών Μονάδων του Δήμου μας

Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, έστειλε ο Δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας, με θέμα την ανησυχία γονέων και κηδεμόνων για τη συνέχιση της δια ζώσης διδασκαλίας, στηρίζοντας σχε-τική ανακοίνωσή Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Εκπαιδευτικών Μονάδων του Δήμου μας.

Η Επιστολή έχει ως ακολούθως:

«Αγαπητή Υπουργέ,
Απλά να μεταφέρω την έντονη ανησυχία πολλών γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της περιοχής μας και των συλλόγων τους για τους κινδύνους της διά ζώσης διδασκαλίας.
Αν και γνωρίζω ότι παρακολουθείτε από πολύ κοντά, με όλες τις υγειονομικές αρχές, τις εξελίξεις σχετικά με την μεταδοτικότητα του κορωνοϊού και των με-ταλλάξεών του και έχετε συντάξει αυστηρά και λεπτομερή πρωτόκολλα αντι-μετώπισής του, παρακαλώ να εξετάσετε και τις παρακάτω ανησυχίες των συνδημοτών μας.

Με πολύ εκτίμηση,
Πέτρος Γ. Δούκας
Δήμαρχος Σπάρτης»