Επιδοτούμενοι άνεργοι | Υποχρέωση δήλωσης παρουσίας

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι επιδοτούμενοι άνεργοι υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία τους μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19.

Συγκεκριμένα, για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα, η δήλωση παρουσίας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων

Με τη δήλωση παρουσίας εξασφαλίζεται η ομαλή καταβολή των επιδομάτων.