Επερώτηση Σπυριδάκου για τα πλοία στο λακωνικό κόλπο

Τάνκερ από διάφορες χώρες που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και LNG

Από το Φεβρουάριο του 2022 με το ξέσπασμα της Ουκρανικής κρίσης στο Λακωνικό Κόλπο παρατηρείται ένας συνωστισμός πλοίων και συγκεκριμένα τάνκερ από διάφορες χώρες που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και LNG σε απόσταση ως 6 ναυτικά μίλια από τις λακωνικές ακτές.

Φαίνεται πως η επέκταση από τα 6 στα 12 νμ στο Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα έφερε τη δραστηριότητα της μεταφόρτωσης πετρελαιοειδών και καυσίμων από ένα πλοίο σε άλλο από το Μεσσηνιακό στο Λακωνικό Κόλπο.

Η δραστηριότητα αυτή όπως και τα φορτία των πλοίων δε μπορεί να ελεγχθεί από τις λιμενικές αρχές καθώς γίνεται σε διεθνή ύδατα.

Ασφαλώς πρόκειται για μια διαχρονική και συνήθη πρακτική που όμως εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον ιδιαιτέρως αν γίνεται κατάχρηση της σε ένα κλειστό Κόλπο όπως ο Λακωνικός.

Επιπλέον ο Λακωνικός Κόλπος παρουσιάζει μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον αλλά και σημαντικότατη τουριστική ανάπτυξη που αποτελεί πηγή πλούτου για περιοχές όπως η Ελαφόνησος, η Νεάπολη, ο Αρχάγγελος, η Πλύτρα, η Ελιά, το Γύθειο και η Μάνη.

Συνεπώς εύλογα υπάρχει έντονη ανησυχία και αγωνία στους κατοίκους των περιοχών αυτών.

Η Περιφέρεια μπορεί να μην έχει άμεση αρμοδιότητα αλλά δε μπορεί να παραμένει αδιάφορη σε ένα ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος για τη Λακωνία.

Ερωτάσθε λοιπόν:

Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ώστε να ενημερωθείτε από τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες όσον αφορά:

1. Την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για το περιβάλλον

2. Τη θωράκιση της περιοχής απέναντι στον κίνδυνο οικολογικής καταστροφής και υποβάθμισης του τουριστικού της υπόβαθρου.

3. Τον έλεγχο των ενδεχομένως παράνομων φορτίων και δραστηριοτήτων

4. Το σχεδιασμό που υπάρχει για την απορρύπανση των υδάτων και των ακτών σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα.

Μαργαρίτα Σπυριδάκου

Περιφερειακή Σύμβουλος Λακωνίας