Εκπαίδευση Τμήματος Αντιμετώπιση Καταστροφών (φωτο)

Την Κυριακή 4 Αυγούστου 2019 στην έδρα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λακωνίας, στον Πολυχώρο των παλαιών σφαγείων Σπάρτης, πραγματοποιήθηκε κοινή εκπαίδευση των Τμημάτων Αντιμετώπισης Καταστροφών των :
ΕΟΔ Λακωνίας,
ΕΟΔ Αρκαδίας και
ΕΟΔ Αττικής
Το σενάριο αφορούσε την χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού για την
διάτρηση τοιχοποιίας κτηρίου, την διαδικασία προσέγγισης εγκλωβισμένων και
απομάκρυνσης των υλικών.

Συμμετείχαν 20 μέλη-διασώστες/τριες των τριών ομάδων οι οποίοι/ες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε ειδικό εξοπλισμό (διαστολείς, κόφτες, διατρητικά κλπ) και να εφαρμόσουν τα διεθνή πρωτόκολλα του INSARAG*
Η στενή και άριστη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει μας καθιστά όσο το δυνατόν αποδοτικότερους στο πεδίο επιχειρήσεων και μας δίνει κίνητρα για συνεχή βελτίωση και εκπαίδευση.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Τοξευτικού Συλλόγου «Δωριεύς» κ. Ευθύμιο Γεωργακάκο για την παραχώρηση του (προς διαμόρφωση) κτηρίου εντός του συγκροτήματος, χώρο απολύτως απαραίτητο για την υλοποίηση εκπαιδεύσεων που απαιτούν προσομοίωση συνθηκών κατάρρευσης όπως μετά από κάποιο σεισμό.