Συνάντηση με το δήμαρχο Ευρώτα για την έναρξη λειτουργίας πυροσβεστικής υπηρεσίας σκάλας Δ.Ευρώτα

Ένωση Πυροσβεστών Λακωνίας

Την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021, εκπρόσωποι της ´Ενωσης Πυροσβεστών Λακωνίας επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Ευρώτα κ. Βέρδο Δήμο. Θέμα της συνάντησης ήταν η λειτουργία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σκάλας – Δήμου Ευρώτα.
Ο Δήμαρχος Ευρώτα έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένο φάκελο στο αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για το θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος Ευρώτα, μολονότι τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί σοβαρά από φυσικές καταστροφές και παρά το γεγονός ότι διαθέτει έτοιμες υποδομές και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άμεση λειτουργία μιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εντούτοις είναι ο μοναδικός Δήμος της Λακωνίας που παρά το ότι έχει ιδρυθεί επαγγελματική πυροσβεστική υπηρεσία από 1993 (ΠΔ104/93ΦΕΚ47τΑ)παραμένει ανενεργή Για τους λόγους αυτούς κρίνεται επιτακτική ανάγκη η άμεση λειτουργία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σκάλας – Δήμου Ευρώτα.