Εντός Σεπτεμβρίου δημοπρατείται το φράγμα της Κελεφίνας

Ανακοίνωση Θανάση Δαβάκη

Δημοπρατείται εντός του Σεπτεμβρίου το φράγμα της Κελεφίνας. Ο κ. Δαβάκης δήλωσε σχετικά:

Εδώ και τρία χρόνια, προσπαθούμε να επισπευσθούν τα δύο μεγάλα αρδευτικά έργα της Λακωνίας, το φράγμα της Κελεφίνας και το αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου, τα οποία για χρόνια βρίσκονταν σε κατάσταση γραφειοκρατικής ακινησίας.

Η προσπάθεια αυτή απέδωσε αποτελέσματα, καθώς εντός του Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται η δημοπράτηση του φράγματος της Κελεφίνας, με προϋπολογισμό 25,3 εκατ. ευρώ και περάτωση του συνόλου των έργων σε 38 μήνες.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Υδραυλική μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή χωμάτινου φράγματος ύψους 51,0m από την κοίτη, αποθηκευτικού όγκου ταμιευτήρα 15,45x106m3. Η στέψη του φράγματος διαμορφώνεται στο +558,20m. Το μήκος του φράγματος στη στέψη είναι περίπου 180,0m.

Θέλω να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικά τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, για την άριστη συνεργασία που έχουμε.

Αυτή θα συνεχιστεί για την καλή εξέλιξη του έργου, αλλά και για την επίσπευση του αρδευτικού δικτύου Τρινάσου.