Ένταξη του παιδικού σταθμού Κροκεών στο «Αντώνης Τρίτσης»

Με την συνεργασία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνα Α.Ε.

Νέα ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ύψους 647.644,56 € η οποία υποβλήθηκε και θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Ευρώτα σε συνεργασία με Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρνωνα Α.Ε. και αφορά το έργο «Νέο κτίριο Παιδικού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κροκεών Λακωνίας» στο οικόπεδο ιδιοκτησίας της Τ.Κ Κροκεών (πρώην Στρατάκη).

Το έργο αφορά την ανέγερση νέου κτιρίου το οποίο θα λειτουργήσει ως Παιδικός Σταθμός δυναμικότητας 25 νηπίων, στην τοπική ενότητα Κροκεών του δήμου Ευρώτα, της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας. Το έργο θα καλύψει σημαντικές ελλείψεις που παρατηρούνται στο Δήμο Ευρώτα όσον αφορά το θέμα της σχολικής στέγης. Ο Δήμος, ύστερα από δεκαετή και πλέον απαίτηση της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας, προώθησε την μελετητική ωρίμανση του έργου προκειμένου να επιλυθεί το σοβαρότατο πρόβλημα της έλλειψης σχολικής στέγης και να γίνει καλύτερη ανακατανομή του δυναμικού των νηπίων στην περιοχή.

Η απόφαση ένταξης περιλαμβάνει τα κάτωθι Υποέργα:

Κύριο Υποέργο 1: «Νέο κτίριο Παιδικού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κροκεών Λακωνίας»
Υποέργο 2: Διοικητικό κόστος υπηρεσιών Επίβλεψης και διαχείρισης έργου
Υποέργο 3: Δαπάνη μελετητών – Τεχνικών Συμβούλων
Υποέργο 4 : Δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης

Όπως έχει αναρτηθεί στο diavgeia.gov.gr :
https://www.evrotas.gov.gr/sites/default/files/6%CE%A43%CE%99
46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%97%CE%A8%CE%A9.pdf

Τα στελέχη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνα ευχαριστούν τον Δήμαρχο Ευρώτα, κ Δήμο Βέρδο και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την διαχρονική συνεργασία και εμπιστοσύνη.