Εντατικοί ρυθμοί στο έργο “Φιλιατρά – Κυπαρισσία”

Συνεχίζονται οι εργασίες διαπλάτυνσης

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες, κοντά στα Φιλιατρά, για την διαπλάτυνση του δρόμου Φιλιατρά – Κυπαρισσία, σε μήκος 2 χιλιομέτρων. Στο πλαίσιο της ίδια εργολαβίας, βελτιώνονται επίσης οι κλίσεις των στροφών και παράλληλα κατασκευάζεται παράπλευρη τάφρος απορροής των ομβρίων υδάτων,προκειμένου να αποτρέπονται πλημμυρικά φαινόμενα στο οδόστρωμα.