«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κορινθίας ως τουριστικού προορισμού»

Σημαντική έρευνα από την Ένωση Ξενοδοχείων του νομού

Η Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Κορινθίας διεξάγει έρευνα με αντικείμενο την «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ως τουριστικού προορισμού».

H διερεύνηση του βαθμού ανταγωνιστικότητας, η καταγραφή του τουριστικού προϊόντος εντοπίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού και η σχεδίαση της στρατηγικής προώθησης του προορισμού, αποτελούν το στόχο της έρευνας.

Το ερευνητικό αποτέλεσμα  θα παρουσιαστεί από ειδικούς σε ημερίδα που θα διοργανωθεί από τον φορέα.

Ο χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά και η συμμετοχή σας θα είναι χρήσιμη στην ολοκλήρωση του ερευνητικού μας έργου. Σας ενημερώνουμε  επίσης ότι τα προσωπικά στοιχεία που θα μας εμπιστευθείτε καθώς και οι απαντήσεις σας επί του ερωτηματολογίου, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς και δεν πρόκειται να δημοσιευθούν ούτε να επισυναφθούν στο τελικό κείμενο της μελέτης.

ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Φορέας Έρευνας: Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Κορινθίας

Υποστηρικτές Έρευνας: Επιμελητήριο Κορινθίας, Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου