Ενήλικοι στην αίθουσα και Joker στο Cinema Center

Πρόγραμμα εβδομάδας Πέμπτη 10/10 έως Τετάρτη 16/10 .

Στις 7:30 θα προβάλλεται η δραματική ταινία ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ “ADULTS IN THE ROOM”.

Στις 10:00 συνεχίζεται η δραματική περιπέτεια JOKER.