Ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κορίνθου

Ανακοίνωση της Διοίκησης

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευρίσκεται στην  ευχάριστη θέση να  ανακοινώσει ότι προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία μας συνδράμει και μας υποκαθιστά και με τις τεχνικές υπηρεσίες της, η ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου  για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 154.909,54€ του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”».

Η μελέτη έχει ενταχθεί και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», ο δε συνολικός  προϋπολογισμός του έργου  είναι 4.434.744,06€.

Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά μας τις ευχαριστίες μας στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Παναγιώτη Νίκα και και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας, καθώς και τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ.Νικόλαο Ταγαρά χωρίς  την αρωγή των οποίων, ίσως, δεν θα ήταν δυνατή η προώθηση αυτού του τόσο ζωτικής σημασίας για το νοσοκομείο μας έργου.