«Ένα ακόμη βήμα για την αποκατάσταση του Πρωτοδικείου Σπάρτης»

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επικαιροποίηση Μελέτης Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο «Αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου του παλαιού Πρωτοδικείου Σπάρτης και προσαρμογή του για την στέγαση των ΓΑΚ Ν.Λακωνίας».

Ο βουλευτής Λακωνίας Νεοκλής Κρητικός εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, για τη δρομολόγηση εξέλιξης πάνω στο θέμα, που έχει λάβει αλλεπάλληλες καθυστερήσεις: «Βήμα-βήμα έχουμε μια μικρή έστω εξέλιξη. Είναι πάγιο αίτημα της σπαρτιατικής κοινωνίας και θα το κυνηγήσουμε.».

Ειδικότερα, το Τμήμα Α’ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προσκαλεί για την ανάθεση εκπόνησης του αντικειμένου του θέματος με προεκτιμώμενη αμοιβή 37.196,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Προς τούτο, καλεί 4 συγκεκριμένες εταιρείες να υποβάλουν έγγραφη οικονομική προσφορά στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 και ώρα 12.00.

Σημειώνεται, πως η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.