Εμβληματική παρουσία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Στην Ανάπτυξη της Καινοτομίας κι Επιχειρηματικότητας στη Μεγαλόπολη

Την Τετάρτη 22/12/2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης σχετικά με την ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής και της βιοοικονομίας στη μετα-λιγνιτική εποχή. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Νικόλαος Παπαθανάσης Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης Βουλευτής Αρκαδίας, ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος Δήμαρχος Μεγαλόπολης και ο κ Αθανάσιος Κατσής Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξειδικεύτηκε ο συντονιστικός ρόλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ανάπτυξη ενός ανοικτού δικτύου συνεργασίας για τη βιοοικονομία μεταξύ των Τμημάτων και των ερευνητικών δομών του με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια, τις υποστηρικτικές δομές και τους ενδιάμεσους φορείς έρευνας και καινοτομίας, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών και τους χώρους υποδοχής της επιχειρηματικότητας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα αξιοποιήσει τα πολλά προτερήματα της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης, όπως την αποδεδειγμένη καταλληλότητά της ως τοποθεσία βιοοικονομίας στην έρευνα και τη βιομηχανία, την ισχυρή ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης, την ήδη αναπτυσσόμενη ανανεώσιμη ενέργεια, καθώς, επίσης, και την ανάπτυξη και επέκταση νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Παράλληλα, θα ενισχύσει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα να προσδώσει πολλές νέες θέσεις εργασίες, καθώς και ανάπτυξη στην περιοχή, όπως τόνισε στην τοποθέτησή του, ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Κωνσταντίνος Βλάσης.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που θα σηματοδοτήσει τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή της περιφέρειας στην έρευνα και καινοτομία, εστιασμένο στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής, με την επιστημονική εποπτεία και την ενεργό συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως επισήμανε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αθανάσιος Κατσής.

Η εν λόγω συνάντηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ουσιαστικού διαλόγου για την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση του Δήμου Μεγαλόπολης, και την εξασφάλιση της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος, όπως ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Νικόλαος Παπαθανάσης.

Από τη συνάντηση κατέστη σαφές ότι η αναβάθμιση του παραγωγικού μοντέλου της πληττόμενης περιοχής της Μεγαλόπολης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της μεταφοράς της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης στην πραγματική οικονομία. Για το λόγο αυτό, όλες οι δράσεις εστιάζουν στην ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών εταίρων, των επαγγελματικών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στη βιοοικονομία προσδίδοντας ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη Μεγαλόπολη.