Ελληνική Λύση / Οι υποψήφιοι στην Πελοπόννησο

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Λυμνιάτης Σπυρίδων

Σαλαπάτας Δημήτριος

Τσαπραλή Γεωργία

ΑΡΚΑΔΙΑ

Αλεξόπουλος Δημήτριος

Νικολάου Αντώνιος

Πολίτη Ζαχαρένια

ΑΧΑΪΑ

Βελόπουλος Κυριάκος

Αθανασίου Βαλεντίνη – Παρασκευή

Αχιλλεόπουλος Πέτρος

Δουλαβέρης Φώτιος

Νικολόπουλος Χρήστος

Ντότσικας Νικόλαος

Σερέτη Νικολέτα

Σιδέρης Μιχαήλ

Τσαπάρα Καλλιόπη

Φράγκου Κωνσταντίνα

ΗΛΕΙΑ

Αναστασόπουλος Φώτιος

Δημητρακόπουλος Ανδρέας

Παναγιωτοπούλου Κανέλλα

Τακουμάκη Τριανταφυλλιά

Φράγκος Βασίλειος

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Αναστασοπούλου Ελένη

Καλαράς Ιωάννης

Κελλάρης Δημήτριος

Μαυρίας Μάρκος

Μιχαηλίδου Μαργαρίτα

Παπαχρήστου Μιχαήλ

ΛΑΚΩΝΙΑ

Αναστασοπούλου Μαρία

Κρυπωτός Παναγιώτης

Στάμου Αικατερίνη

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Βαρατάση Θεοδώρα

Κανιώρος Κωνσταντίνος

Καραμπίνης Αθανάσιος

Παπαδόπουλος Ευστάθιος

Σπάθη Μαρία