Έλεγχοι σε επιχειρήσεις εστίασης για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 25 έως 26 Νοεμβρίου 2022, έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Αττική και Θεσσαλονίκη για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκε:

Στην Αττική,

• σε επιχείρηση παροχής ποτών, η μη έκδοση απόδειξης,
• σε καφέ – μπαρ, να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,
• σε εστιατόριο, να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι, από τους οποίους ο ένας εκτός ωραρίου εργασίας και έτερος, που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού.

Στη Θεσσαλονίκη,

• σε εστιατόριο, να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,
• σε εστιατόριο, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας,
• σε καφέ μπαρ, να απασχολούνται 2 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,
• σε καφέ-μπαρ, να απασχολούνται 3 εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας.

Για όλες τις περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΣΕΠΕ και ΠΕΚΑ) για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.