Ελαφόνησος | Διακοπή εργασιών βαριάς όχλησης τον Αύγουστο

Για την προστασία της αειφόρου ανάπτυξης του νησιού

Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει θέσει μεταξύ των ύψιστων προτεραιοτήτων της την προστασία της τουριστικής δραστηριότητας με την οποία και ασχολείται ένα σημαντικότατο ποσοστό των κατοίκων και των τρίτων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στα όρια της γεωγραφικής αρμοδιότητας του Δήμου Ελαφονήσου . Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου μας , τα αρμόδια όργανα , στο πλαίσιο υλοποίησης στοχευμένων μέτρων για την προστασία της αειφόρου ανάπτυξης της ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΜΑΣ , έλαβαν την ουσιαστική και αναγκαία απόφαση της διακοπής εκτέλεσης βαρέων οικοδομικών εργασιών και εργασιών βαρέας όχλησης για το μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους .Η περιοχή εφαρμογής της συγκεκριμένης οριοθετημένης απαγόρευσης καθορίζεται εντός του οικισμού της χώρας Ελαφονήσου , εντός της οικιστικής ζώνης αλλά και εκτός αυτής της περιοχής που καθορίζεται και προσδιορίζεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από οικία ,επιχείρηση ή παραλία .

Ως ανάλογες εργασίες , λογίζονται οι οικοδομικές εργασίες με χρήση βαρέων μηχανημάτων (εκσκαφέας , τσάπες , σφυριά , κομπρεσέρ αέρος , αναμικτήρες σκυροδέματος κ.λπ.), εργασίες κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων , εργασίες σκυροδετήσεων και τοιχοποιίας με χρήση φορητής μπετονιέρας , οι σοβάδες με χρήση πρέσας .

Εύλογα , εξαιρούνται από την παραπάνω απαγόρευση : οι εργασίες που εκτελούνται από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας με επείγοντα χαρακτήρα για την συντήρηση , επισκευή δικτύου ή νέων παροχών , επείγουσες περιπτώσεις ανωτέρας βίας που χρήζουν άμεσης επέμβασης , δημοτικά και δημόσια έργα . Για κάθε σχετική παράβαση το πρόστιμο έχει καθοριστεί στο χρηματικό ποσόν των 200 ευρώ ημερησίως . Για τους ειδικότερους αυτούς λόγους ,και επειδή ο Δήμος μας έγκαιρα προχώρησε στην λήψη του παραπάνω αναγκαίου μέτρου , ενημερώνει προς αποφυγή κάθε είδους αιφνιδιασμού τους κατοίκους ,τους τρίτους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα όρια αρμοδιότητας του , αλλά και όσους εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν σχετικές εργασίες , για την παραπάνω απαγόρευση κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο . Καλούμε λοιπόν όλους να συνδράμουν στην υλοποίηση της απόφασης αυτής , που αναμφίβολα αποτελεί αυτονόητο καθήκον μας και ταυτόχρονα έμπρακτη υποχρέωση μας έναντι όσων επισκέπτονται το νησί μας και μας τιμούν με την παρουσία τους.

Με εκτίμηση ,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ