Εκλογές στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο

Για την ανάδειξη δύο αιρετών μελών στο ΔΣ

Απόφαση του Διοικητή του Παναρκαδικού Νοσοκομείου αφορά την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2023, που θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Εκπαίδευσης του Δ.Ι.Ε.Κ. Βοηθών Νοσηλευτικής του Νοσοκομείου και από την 9 η πρωινή μέχρι την 5η μεταμεσημβρινή ώρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στo ανωτέρω (5) σχετικό ήτοι:

Α. Ενός (1) εκπροσώπου των Ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο μας, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., επικουρικούς ιατρούς και όλους τους ειδικευόμενους ιατρούς που υπηρετούν στο Νοσοκομείο μας και

Β. Ενός (1) εκπροσώπου του Λοιπού (πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ.) προσωπικού του Νοσοκομείου μας, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους εργαζόμενους όλων των κλάδων (πλην ιατρών) που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Νοσοκομείο μας.