Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών για την έκδοση Ταυτότητας έχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ!
Σε συνεννόηση με την ΕΠΣ Λακωνίας, όσοι Προπονητές δεν έχουν καταθέσει ακόμη τα δικαιολογητικά παρακαλούνται να το κάνουν ΑΜΕΣΑ! Μέχρι την 20 Αυγούστου!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ