Εγκαίνια Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κροκεών

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00