ΔΣ Σπάρτης | Κοινό αντιπολιτευτικό μέτωπο για την Παλαιολόγου

Τι ζητούν Τζανετέα, Βαλιώτης, Κανελλόπουλου και Δούκας από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σπάρτης,
Στις 23/4/2024 λήγει η παράταση που έχει δοθεί στον ανάδοχο του έργου ανάπλασης της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ως εκ τούτου, ανακύπτουν εύλογα ερωτήματα ως προς την εξέλιξη του έργου και διαφαίνεται έντονη ανησυχία ως προς τις άμεσες και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, στην κοινωνική και στην οικονομική ζωή της πόλης μας.

Με την σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβούλων που υπογράφουν το παρόν, σας καλούμε να εισάγετε προς συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο το εξής θέμα: Ανάπλαση Κωνσταντίνου Παλαιολόγου: τρόπος και διαδικασίες ολοκλήρωσης έργου εν εξελίξει.

Συγκεκριμένα, απευθύνουμε τα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Θα εισηγηθεί η Δημοτική Αρχή παράταση ή όχι στην ανάδοχο εταιρεία, μετά την λήξη της τελευταίας παράτασης και βάσει των ρυθμών με τους οποίους εργάστηκε ο ανάδοχος κατά το τελευταίο εξάμηνο;
2. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τις κακοτεχνίες που εντοπίστηκαν και δημοσιεύθηκαν στα Μ.Κ.Δ. και Μ.Μ.Ε, από έγκριτους μηχανικούς της πόλης μας, στο υπό κατασκευή τμήμα της Παλαιολόγου; Θα προβείτε σε περικοπές χρημάτων;
3. Έγινε όντως τις τελευταίες εβδομάδες νέα πληρωμή στον εργολάβο; Για ποιο λόγο; Σε ό,τι αφορά στον τρόπο υλοποίησης Βορείου και Νοτίου τμήματος:
4. Έχετε όντως εγκρίνει Προγραμματική Σύμβαση με το Δ.Ε.Π.ΑΝ.; Αν ναι, τι περιλαμβάνει η εν λόγω σύμβαση;
5. Γιατί αναθεωρήσατε την υπάρχουσα σύμβαση με την εταιρία ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε.;

Εξυπακούεται ότι κατά την συζήτηση του θέματος ενδέχεται να προκύψουν και πολλά ακόμα σχετικά ερωτήματα, δεδομένης της ανησυχίας όλων, δημοτικών συμβούλων και πολιτών, για την πορεία του εν εξελίξει έργου Ανάπλασης της Παλαιολόγου. Θεωρούμε επομένως απαραίτητη την άμεση ενημέρωση του Σώματος, ώστε τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι συμπολίτες μας να αποκτήσουν σφαιρική άποψη για τυχόν εξελίξεις και να διευκρινιστούν ασαφή σημεία. Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.