Διώρυγα Κορίνθου | Διακόπηκε η διέλευση των πλοίων

Λόγω εργασιών αποκατάστασης