Δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Ιδιομορφή

Ο Άνθρωπος και Τριλογία Νευροεπιστήμης

Οι εκδόσεις ΙΔΙΟΜΟΡΦή κυκλοφόρησαν δύο νέα βιβλία¨

1. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Προσδιορισμός και Προορισμός, του Παναγιώτη Β. Τζουνάκου με θέματα την Ανθρώπινη υπόσταση και συγκρότηση, τη Θρησκειολογία, το Σκοπό, τη Συντέλεια και το Θάνατο.

Όπως ο ίδιος αναφέρει:

Στην κοινωνία των διαφορετικών, των αντιφάσεων και των ανισοτήτων είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι σε ένα σύνολο ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών με νοσηρούς εγωισμούς, ευτελείς αξίες, λανθασμένες πεποιθήσεις και αναπόδεικτους δογματισμούς, το μέγεθος των οποίων προσδιορίζει και ταυτοποιεί τον καθένα. Προκύπτουν από τις διαφορές στην οικονομική κατάσταση, την κοινωνική θέση, την επιστημονική κατάρτιση, τη θρησκευτική ή μη επιλογή, το επάγγελμα, αλλά και τη μειονότητα, το χρώμα, τη φυλή, το φύλο κ.λπ. Έτσι, παραμερίζεται και τελικά χάνεται η βασική οντότητα του Ανθρώπου, που είναι ο ίδιος ο Άνθρωπος. Ταυτόχρονα χάνεται και ο Συνάνθρωπος και τη θέση του καταλαμβάνει ο αντι-Άνθρωπος.
Είναι αναγκαία η επιστροφή στην κοινή μας καταγωγή, στον κόσμο του Ανθρώπου, στις μεγάλες αξίες της ύπαρξής του, της Φύσης του, εκεί όπου είμαστε όλοι ελεύθεροι και ίσοι, χωρίς διαχωρισμούς και διακρίσεις, γιατί την Ανθρώπινη υπόστασή μας δεν πρόκειται να τη διαπραγματευτούμε, ούτε με όλα τα πλούτη του κόσμου.

2. ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ της Μαρίας Ιωάννας Στεφάνου. Έκδοση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αφορά την ανάδειξη της κοινωνικο-ιστορικής διάστασης της νευροεπιστήμηςκαι τη συσχέτισή της με την τέχνη.

Εξετάζει τις περιπτώσεις των αρχαίων ιατρώνΗρόφιλου και Ερασίστρατου, του γλύπτηΓιαννούλη Χαλεπά και του νευρολόγου-ψυχίατρουΆγγελου Κατακουζηνού.