Δήμος Σπάρτης | Πού απαγορεύεται η στάθμευση;

Υπενθυμιστική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής

Ο Δήμος Σπάρτης σας υπενθυμίζει ότι, συμφώνα με την υπ. αρ.191/17-10-2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, «απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση»

· στο Δυτικό τμήμα της οδού Αγησιλάου, μεταξύ των οδών Λυκούργου και Βρασίδου

· και στο Βόρειο τμήμα της οδού Βρασίδου, μεταξύ των οδών Λεωνίδου και Κων. Παλαιολόγου

Εκ του Δήμου