Δ.Πατρέων: Σχέδιο συστατικής πράξης του συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, το θέμα της έγκρισης σχεδίου για την Συστατική πράξη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νομού Αχαΐας, προκειμένου να λειτουργήσει ως ΦΟΔΣΑ του Ν.4555/2018, με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Αρχιτεκτονικού Έργου, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Έργων Υποδομής, Χρήστο Κορδά, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Νομαρχιακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, συζητήθηκε σχέδιο «Συστατικής του Πράξης» που περιλαμβάνει πολλά άρθρα για διάφορα ζητήματα.
Ένα σημαντικό σημείο ήταν το ότι σ’ αυτό προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ιδιωτικοποίησης της Διαχείρισης μέσω σύναψης συμβάσεων Σύμπραξης Παραχώρησης (ΣΔΙΤ) που μάλιστα προωθεί και η παρούσα κυβέρνηση. Στο σχέδιο προτείνεται επίσης ο τρόπος πληρωμής προς τις εταιρείες με απευθείας εκχωρήσεις εσόδων του Συνδέσμου από τους Δήμους.
Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας κατέθεσαν διαφωνία τους και πρότειναν αυτό που στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει πρόσφατα ψηφιστεί. Δηλαδή τα έργα να γίνονται με χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ, και αυτό για να μην επιβαρύνονται οι δημότες με τα τεράστια ποσά που θα πρέπει να καταβάλλουν οι Δημότες αν τα έργα γίνουν με Συμπράξεις.
Σημειωτέον ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας απέρριψε στο πρόσφατο παρελθόν με μεγάλη πλειοψηφία τον προηγούμενο προγραμματισμό για εργοστάσιο επεξεργασίας με ΣΔΙΤ.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις στο κρίσιμο αυτό ζήτημα θεωρούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ψηφίσει την αφαίρεση όλων των περιεχομένων της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του σχεδίου της συστατικής πράξης και να αντικατασταθεί με το ότι «τα έργα διαχείρισης (Μονάδα επεξεργασίας ΜΕΑ και ΜΕΒ, εγκαταστάσεις ΧΥΤ, ΣΜΑ κα) που προβλέπονται στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ θα πραγματοποιηθούν στο σύνολο τους με δημοσία δαπάνη».