Δήμος Ευρώτα-Μαρουδάς: “Δεν μπορούμε να συναινέσουμε στις απ’ ευθείας αναθέσεις της Δημοτικής Αρχής”

Όσα αναφέρει ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ»

Δεν μπορούμε να συναινέσουμε στις απ’ ευθείας αναθέσεις της Δημοτικής Αρχής. Για μια ακόμα φορά η δημοτική αρχή μας εκπλήσσει δυσάρεστα με τις συνεχιζόμενες απ’ ευθείας αναθέσεις ειδικά σε μελέτες και μάλιστα στο τέλος του χρόνου.

Με διάφορα προσχήματα δίνονται συνεχώς, απ’ ευθείας αναθέσεις, σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία που σε κάποιες περιπτώσεις ουδεμία σχέση έχουν με τα φυσικά αντικείμενα, όπως π.χ. η ανάδειξη της πολιτιστικής και τουριστικής κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία στην οποία δόθηκε αυτή η μελέτη ασχολείται κυρίως με καθαρισμούς κτιρίων, Real Estate κ.λπ. και ούτε τους όρους που οι ίδιοι έθεσαν, δεν σεβάστηκαν (χρόνος εμπειρία και ανάλογες μελέτες).

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Τρίτης 23/11/2021, στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, δημιούργησαν πίστωση για μελέτη μεθόδων αναβάθμισης των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ με απ’ ευθείας ανάθεση ποσού των -24.800,00- Ευρώ σε ιδιωτικό γραφείο.

Ρωτήσαμε, χωρίς να δοθεί καμία πειστική απάντηση:

α) Γιατί η μελέτη θεωρείται εξειδικευμένη και πρέπει να δοθεί σε ιδιωτικό γραφείο και δεν μπορεί η Τεχνική Υπηρεσία να την υλοποιήσει;

β) Πρόκειται για ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα και αν ναι, τότε γιατί δεν φρόντισαν να είναι εμπρόθεσμοι; Τι θα καταφέρει το ιδιωτικό γραφείο μέσα σε ένα μήνα; Για την υλοποίηση υπάρχει η γνώμη της Σχολικής Κοινότητας και των Αρμοδίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;

γ) Αν μετά την ανάθεση της μελέτης η κατασκευή θα γίνει με δαπάνες του Δήμου Ευρώτα τότε, γιατί αυτή η «πρεμούρα» της δαπανηρής μελέτης των -24.800,00- Ευρώ, όταν υπάρχει ο χρόνος για διαβούλευση με την Εκπαιδευτική Κοινότητα, που είναι η αρμόδια γνωρίζοντας και τις βιωματικές ανάγκες κάθε σχολείου;

δ) Τέλος γιατί πρέπει να δοθούν τόσα χρήματα σε απ’ ευθείας ανάθεση, όταν υπάρχουν μελέτες Πανεπιστημίων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ακόμα με έγκυρη προγραμματική σύμβαση ή επιπλέον θα μπορούσαν με δημόσια πρόσκληση να αξιοποιηθούν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της περιοχής μας;

Επίσης αφού διεγράφη η πίστωση «Εκπόνηση μελέτης βιολογικού και δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Κροκεών» ποσού -45.000,00- Ευρώ δημιουργήθηκαν δύο νέες πιστώσεις που αφορούν:

i)«Οριστική Μελέτη Δικτύου Συλλογής και Μεταφοράς Ακαθάρτων οικισμού Κροκεών Δήμου Ευρώτα» ποσού -37.200,00- Ευρώ.

ii)«Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Κροκεών Δήμου Ευρώτα» ποσού -8.060,00- Ευρώ.

Ρωτήσαμε, χωρίς να δοθεί καμία πειστική απάντηση:

α)Πρόκειται για νέα μελέτη που αφορά μόνο τις Κροκεές απεντάσσοντας το Δαφνί;

β)Αν δεν είναι νέα αλλά συμπληρωματική ή πρόκειται για επικαιροποίηση, τότε γιατί δεν υπάρχει ρητή αναφορά στην δημιουργία των νέων πιστώσεων;

γ) Σε ποια φάση βρίσκεται η υπάρχουσα μελέτη που διαμόρφωσε η εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε., παρέδωσε στην Τεχνική Υπηρεσία και αποδέχθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, κοστολογημένη στην «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Κροκεών ∆ήµου Ευρώτα», προϋπολογισμού -1.328.500,00- € και «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Κροκεών-∆αφνίου ∆ήµου Ευρώτα», προϋπολογισμού -1.230.000,00- €;

δ) Τέσσερα χρόνια και τώρα ανακάλυψαν ότι υπάρχουν ελλείψεις και σε ποια σημεία, αντί τώρα η μελέτη να είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα; Δεν υπάρχουν ευθύνες;

ε) Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν ζήτησαν από την εν λόγω Εταιρεία είτε ευθύνες, είτε τις απαραίτητες συμπληρωματικές μελέτες ,όταν έχει πληρωθεί με -250.000,00- Ευρώ να εποπτεύει και να ωριμάζει μελέτες για ένταξη σε προγράμματα;

στ) Γιατί δεν περιέγραψαν με ακρίβεια το φυσικό αντικείμενο και γιατί έστω αυτή την πίστωση που μάλιστα υπερβαίνει την διαγραφή της, κατά -260,00- Ευρώ (τόση προχειρότητα), δεν την αναθέτουν στην ίδια Εταιρεία (ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε.) που έχει υλοποιήσει αυτή την μελέτη, αλλά θα δοθεί σε άλλο ιδιωτικό γραφείο;

Τέλος υπενθυμίζουμε για την ενημέρωση των πολιτών ότι υπήρξε προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ Α.Ε προϋπολογισμού -105.000,00- Ευρώ που αφορούσε «ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΚΡΟΚΕΩΝ – ∆ΑΦΝΙΟΥ, ΝΙΑΤΩΝ – ΑΠΙ∆ΙΑΣ – ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ». Οι μελέτες των άλλων Τοπικών Κοινοτήτων σε ποια φάση βρίσκονται;

Από την παράθεση των αναπάντητων ερωτημάτων μας, που τα θέτουμε προς γνώση των συμπολιτών μας και θα ελεγχούν περαιτέρω, προκύπτει η ανεπάρκεια και η αδράνεια της δημοτικής αρχής του Δήμου Ευρώτα.

Μία είναι η πολιτική τους, «ο αυτόματος πιλότος» των απ’ ευθείας αναθέσεων και «τα επικοινωνιακά τρυκ», όμως ο χρόνος τελειώνει και γι’ αυτά, όπως και για τόσα άλλα (ήδη για κάποια έληξε).

Σ’ αυτή την πολιτική είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να συναινέσουμε και διαφωνούμε ριζικά. Ως Παράταξη έχουμε καταθέσει προτάσεις εναλλακτικών λύσεων, με περιστολή δαπανών, με κοινωνική διαβούλευση και με μοντέλα προγραμματικών συμβάσεων με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, αλλά και με τον ΠΑΡΝΩΝΑ ως Δήμος μέτοχος αυτής της Αναπτυξιακής Εταιρείας.

Γιώργος Μαρουδάς

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ”

*Οι απόψεις που δημοσιεύονται εκφράζουν το συντάκτη κάθε άρθρου και δεν αποτελούν συμπεράσματα ρεπορτάζ ή τοποθέτηση της ιστοσελίδας.