Δήμος Ευρώτα | Αίτηση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης

Για οικίες και οικοσκευές που επλήγησαν από την πλημμύρα της 26ης Ιανουαρίου

Ενημερώνονται οι κάτοικοι όλων Κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα, των οποίων οι οικίες και οι οικοσκευές επλήγησαν από την πλημμύρα της 26ης Ιανουαρίου 2023, ότι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για την καταγραφή κι εκτίμηση των ζημιών στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (πρώην γραφείο κίνησης, έναντι ΤΟΕΒ), αλλά και στα ΚΕΠ από την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023  έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (συνημμένη)
  • Υπεύθυνες δηλώσεις (συνημμένες)
  • Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους
  • Ε9 (να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει μεταβολή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(πολύτεκνοι)
  • Πιστοποιητικό αναπηρίας (εφόσον υπάρχει)

Παρακαλούνται οι πληγέντες, μέχρι να καταγραφούν οι ζημιές από τις αρμόδιες επιτροπές, να έχουν βγάλει φωτογραφίες (εάν είναι εφικτό), και να μην απομακρύνουν τις κατεστραμμένες οικοσκευές.

Για περισσότερες πληροφορίες: Μαρία Μαυροματίδη 27350 29037, Σάκκαρη Παναγιώτα  27350 29039.

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ