Δηλώσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ για το χαλάζι στην Παντάνασσα

Όσα ανακοίνωσε ο ανταποκριτής

Από τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Κοινότητας Παντάνασσας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

”Σας ενημερώνουμε ότι έγινε αναγγελία ζημιάς από ΧΑΛΑΖΙ της 11ης Οκτωβρίου 2021, που προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των ελαιοδέντρων στην Τ.Κ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ  της Δ.Ε. Βοιών.

Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειες τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ  του  20%  της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  που περίμεναν να συγκομίσουν,  μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές Ε.Λ.Γ.Α.

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 στο Δημαρχείο Νεάπολης.

     Ο Ανταποκριτής ΕΛΓΑ θα βρίσκεται στις:

 • 21 Οκτωβρίου 2021 (Πέμπτη)
 • 22 Οκτωβρίου 2021 (Παρασκευή) και
 • 26 Οκτωβρίου 2021 (Τρίτη)
 • 27 Οκτωβρίου 2021 (Τετάρτη) στη Νεάπολη για την παραλαβή των δηλώσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δηλώσεις υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά και την ημερομηνία λήξης της αναγγελίας το σύστημα -κλειδώνει-. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά να τηρείτε τις προθεσμίες.

 • Σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
 1. Σύμφωνα με τον κανονισμό Ασφάλισης του Ε.Λ.Γ.Α (Κ.Υ.Α. 309891/2010) για την λήψη αποζημίωσης είναι υποχρεωτική η πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς προς τον Ε.Λ.Γ.Α. για κάθε τμήμα που δηλώνεται.
 2. Ο Ε.Λ.Γ.Α. καλύπτει και αποζημιώνει μόνο άμεσες ζημιές που μειώνουν την παραγωγή, δηλαδή ζημιές στους καρπούς . 
 3. Με την Κ.Υ.Α. 80/14270/31-1-2014 τα τέλη εκτίμησης που ισχύουν από 31/1/2014 έχουν αναπροσαρμοσθεί ως εξής :
 • Καρποφόρα δέντρα: 0,10 € ανά δέντρο.
 • Καρποφόρα δέντρα: 10 € ανά στρέμμα (για πυκνή φύτευση άνω των 100 δέντρων ανά στρ.)
 • Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ζημιάς:

Α) Φωτοαντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2021,

Β) Ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και

Γ) Αριθμός λογαριασμού τραπέζης και ΙΒΑΝ (σε περίπτωση αλλαγής)”