Διάθεση ιματισμού στο νοσοκομείο των Μολάων

Κάλεσμα δήμου Ελαφονήσου

Όσα καταλύματα, με το πέρας της λειτουργίας τους, ανανεώσουν τον ξενοδοχειακό ιματισμό τους (πετσέτες, σεντόνια, κλπ) καλούνται να παραδώσουν τα παλιά, καθαρά και συσκευασμένα, στο Δημοτικό Κατάστημα, ώρες 10.00 πμ με 12.00 μμ, προκειμένου να διατεθούν στο νοσοκομείο των Μολάων.

εκ του Δήμου Ελαφονήσου