Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Μονεμβασιάς

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί Γενική Διακοπή Ρεύματος την Πέμπτη 10/6/2021 από ώρας 09:00 έως 13:00 στις περιοχές του Δήμου Μονεμβάσιας: ΛΑΧΙ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΩΝ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για την παραπάνω διακοπή.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ