Διακοπή ηλεκτροδότησης στο Μάνη

Από το ΔΕΔΔΗΕ

Σας γνωστοποιούμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο , θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΤΡΙΤΗ 21/5/2024
1. Από ώρας 09:00 έως 11:00 στην Περιοχή :
ΜΕΖΑΠΟΣ
2. Από ώρας 10:30 έως 15:00 στην Περιοχή :
ΚΟΥΝΟΣ

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.
Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για τις παραπάνω διακοπές.