ΔΕΥΑΣ: Η προθεσμία της εξόδου των υδρομέτρων στην νόμιμη θέσης τους τελείωσε

Βοηθήστε να εισπραχθούν τα χρήματα από σπίτι σε σπίτι

Η προθεσμία της εξόδου των υδρομέτρων στην νόμιμη θέσης τους τελείωσε.
Η ΔΕΥΑΣ θα προβεί στην υλοποίηση του έργου αυτού και θα χρεώσει τον ιδιοκτήτη του υδρομέτρου την δαπάνη. Ελπίζω και στην δική σας βοήθεια. Επίσης, τα χωριά μας (τα περισσότερα) έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Βοηθείστε να εισπραχθούν τα χρήματα από σπίτι σε σπίτι. Σε διαφορετική περίπτωση η ΔΕΥΑΣ θα διακόψει τις παροχές και θα στείλει τις οφειλές στο Δημόσιο Ταμείο της Εφορίας. Αναρτήστε την ειδοποίηση αυτή στην κοινότητά σας και κοινοποιήστε το σπίτι –σπίτι.