ΔΕΥΑΣ | Με ένδικα μέσα απαντούν στις αυξήσεις 44 πρόεδροι Κοινοτήτων

Κατά της υπ’ αρ. 117/13-4-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι καλησπέρα σας,

σας ενημερώνουμε ότι οι Πρόεδροι 44 Κοινοτήτων του Δήμου Σπάρτης προχωρήσαμε στην άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 117/13-4-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 35/16-3-2021 απόφαση της ΔΕΥΑΣ περί της νέας τιμολογιακής πολιτικής.

Τα ένδικα μέσα περιλαμβάνουν :

1) προσφυγή σε διοικητικά δικαστήρια για την ακύρωση της απόφασης

2) άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ώστε να μην εφαρμοστεί από τη ΔΕΥΑΣ η νέα τιμολογιακή πολιτική.

Με εκτίμηση

Οι Πρόεδροι των παρακάτω Κοινοτήτων :

1

Αγία Ειρήνη (Βάρσοβα)

16

Βρέσθενα

31

Μαγούλα

2

Άγιοι Ανάργυροι

17

Γεωργίτσι

32

Μυστράς

3

Άγιος Ιωάννης

18

Γκοριτσά

33

Ξηροκάμπι

4

Άγιος Κωνσταντίνος

19

Γοράνοι

34

Παλαιοπαναγιά

5

Αγόριανη

20

Θεολόγος

35

Παρόρι

6

Αγριάνοι

21

Καλλονή

36

Πελλάνα

7

Αλευρού

22

Καλύβια Σοχάς

37

Περιβόλια

8

Αμύκλες

23

Καμίνια

38

Πλατάνα

9

Ανώγεια

24

Καστόρι

39

Σελλασία

10

Άρνα

25

Κεφαλάς

40

Σκούρα

11

Βαμβακού

26

Κλαδάς

41

Σουστιάνοι

12

Βαρβίτσα

27

Κονιδίτσα

42

Σπαρτιά

13

Βασιλική

28

Λευκόχωμα

43

Τραπεζοντή

14

Βορδόνια

29

Λογγάστρα

44

Τρύπη

15

Βουτιάνοι

30

Λογκανίκος