ΔΕΥΑ Σπάρτης: Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2

Η ΔΕΥΑ Σπάρτης προχώρησε σε υποβολή πρότασης για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2 και συγκεκριμένα για έργα αποχέτευσης στο Δ.Σπάρτης.
Διαβάστε αναλυτικά την πρόταση και τα έργα που αφορά, πατώντας το συνημμένο αρχείο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ