Αστικές αναπλάσεις – Κοινόχρηστοι χώροι – Πράσινο – Ηλεκτροφωτισμός

1.Προστασία των κοινόχρηστων χώρων από καταλήψεις και καταχρήσεις χρήσεων .
2.Καταγραφή ΟΛΩΝ των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων χώρων κι εκπόνηση προγράμματος για την απόκτησή τους .
3.Προστασία της δημόσιας γης , απελευθέρωση καταπατημένων δημόσιων χώρων .
4.Πρόγραμμα ανάπτυξης πάρκων «τσέπης» με κεντρικό σχεδιασμό , απαλλοτριώσεις και συμφωνίες για χρήση γης με ιδιοκτήτες , σε μικρούς χώρους (γήπεδα βιοτεχνιών , αδόμητα οικόπεδα , ξεχασμένες κοίτες ρεμάτων , αδιέξοδοι δρόμοι κ.α.).
5.Ανάπτυξη πρασίνου στο αστικό περιβάλλον με πυρήνα τις πικροδάφνες , τα κυπαρίσσια , τις αγριελιές , τον κρητικό πλάτανο , κλπ .
6.Θεσμοθέτηση «δημοτικού τέλους πρασίνου» για απαλλοτριώσεις , αναπλάσεις , δενδροφυτεύσεις κλπ .
7.Εκπόνηση κτηριοδομικού κανονισμού για φύτευση ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων .
8.Ανάπλαση , αναβάθμιση , αξιοποίηση του πάρκου «βιολογικού καθαρισμού» στον Ευρώτα .
9.Προστασία των Λόφων ΞΕΝΙΑ και Κλειστού Γυμναστηρίου και μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου και αναψυχής .
10.Δημιουργία παρόχθιου αστικού άλσους στη Μαγουλίτσα .
11.Προστασία του Ευρώτα , της Μαγουλίτσας και των άλλων ρεμάτων από καταπατήσεις . Υλοποίηση προγράμματος εντοπισμού των καταπατημένων εκτάσεων, αποβολή των καταπατητών κι επανένταξη των εκτάσεων αυτών στο φυσικό περιβάλλον .
12.Θεσμοθέτηση υπηρεσίας πάρκων και πρασίνου , στελεχωμένη με κατάλληλο κι επαρκές προσωπικό .
13.Συντήρηση , ανάπλαση κι εξωραϊσμός του κήπου του Μουσείου , του πάρκου Γουδέ , του πάρκου ΟΤΕ , του «Τάφου του Λεωνίδα» κ.α.
14.Πιστοποίηση ΟΛΩΝ των παιδικών Χαρών του δήμου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ , διαρκής έλεγχος και συντήρησή τους , ψήφιση κανονισμού λειτουργίας .
15.Λειτουργία δημοτικών αναψυκτηρίων στο πάρκο Σαϊνοπούλου , πάρκο Γουδέ , παιδική χαρά Ευαγγελιστρίας , κ . α.
16.Πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης κι εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης .
17.Δημιουργία Δημοτικής Αγοράς προδιαγραφών στην περιφέρεια της πόλης , κατάργηση της χρήσης του χώρου της σημερινής Λαϊκής Αγοράς και αξιοποίησή του υπέρ των πολιτών (υπόγειο γκαράζ με πρόβλεψη πρασίνου και χώρων αναψυχής στον υπέργειο χώρο κλπ)
18.Δημιουργία νέου δημοτικού Σταδίου και απόδοση του υπάρχοντος στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για ανασκαφή κι ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου .
19.Ανακατασκευή των πεζοδρομίων με χρήση ψυχρών δομικών υλικών και ανάπλασή τους.
20.Εκσυγχρονισμός των δημοτικών τουαλετών της Παλαιολόγου και μόνιμη επίβλεψή τους.
21.Αναβάθμιση , επαναλειτουργία κι επέκταση των ψυγείων-βρύσες σε διάφορα επίκαιρα σημεία του κέντρου της πόλης .
20.Υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας , γενίκευση της χρήσης λαμπτήρων μείωσης ενέργειας στον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό και αξιοποίηση κάθε κατάλληλου δημοτικού χώρου (στέγες δημοτικών κτηρίων , σχολείων κλπ) για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων .
21.Κατάργηση του α΄ Νεκροταφείου Σπάρτης , μετατροπή του χώρου σε πάρκο αναψυχής και δημιουργία ενορίας Α. Γεωργίου .

Βαγγέλης Μητράκος