Αργυρό βραβείο για την Costa Navarino στα WTM World Responsible Tourism Awards

Η Costa Navarino ένωσε δυνάμεις με το WWF Ελλάς

Το 2021, η Costa Navarino μείωσε τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης κατά 10% σε σύγκριση με το 2019, ενώ αν δεν συνυπολογιστούν τα πλαστικά μιας χρήσης για την προστασία από τον Covid, η μείωση ανέρχεται στο 23%. Παράλληλα, μείωσε τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών κατά 50%.

Η Costa Navarino ένωσε δυνάμεις με το WWF Ελλάς, για τον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιείται ετήσια καταγραφή της ποσότητας πλαστικών που χρησιμοποιούνται στον προορισμό και επιδιώκεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των μη αναγκαίων πλαστικών με χρήση εναλλακτικών υλικών και συσκευασιών. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας -πέραν της δραστικής μείωσης των πλαστικών απορριμμάτων και της ρύπανσης των θαλασσών από πλαστικά- είναι η κινητοποίηση των προμηθευτών, της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας για τον καθορισμό φιλόδοξων στόχων στην εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της συμμετοχής της Costa Navarino στην πρωτοβουλία «Global Tourism Plastics Initiative» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η οποία υλοποιείται από το UNEP και τον UNWTO, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ellen MacArthur.

Ένας ακόμη σημαντικός στόχος για την Costa Navarino, είναι η επίτευξη μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων έως το 2030, με την υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγικής μείωσης εκπομπών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα άμεσης μείωσης εκπομπών και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Costa Navarino στην αειφόρο ανάπτυξη, έχει υλοποιηθεί σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεταφύτευσης ελαιόδεντρων στην Ευρώπη, η δημιουργία τριών λιμνοδεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 1.180.000κ.μ. για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών αποκλειστικά από την πλεονάζουσα επιφανειακή απορροή των υδάτων, καθώς και η ίδρυση του Navarino Environmental Observatory (NEO) το 2009, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και την Ακαδημία Αθηνών, ενός ερευνητικού και εκπαιδευτικού κέντρου για το κλίμα και το περιβάλλον στη Μεσόγειο.