Άργος: “Βροχή” τα πρόστιμα από το Δήμο για παράνομη αφισοκόλληση

Πρόστιμα επιβλήθηκαν από το δήμο Άργους Μυκηνών για παράνομη αφισοκόλληση σε κολώνες της ΔΕΗ και δέντρα. Η προσπάθεια για καθαρότερο δήμο είναι το ζητούμενο από την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Άργους Μυκηνών, που ζητά από τους πολίτες και τους επαγγελματίες, να συμβάλλουν κι εκείνοι από την πλευρά τους. Ήδη, πρόστιμα έχουν επιβληθεί σε επαγγελματίες, συλλόγους και θέατρα, για παράνομη αφισοκόλληση.

Η οδηγία που έχει δοθεί από το δήμο προς όλους είναι να χρησιμοποιούν μόνο τα ειδικά ταμπλώ και τους χώρους ανακοινώσεων των ναών και των κατά τόπους δημοτικών καταστημάτων, προκειμένου να κολλούν αφίσες.

Ο Δήμος Άργους Μυκηνών, μπορεί να δυσαρεστεί κάποιους – καθώς τα πρόστιμα σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχονται από 300€ έως 1500€ ανά περίπτωση – αλλά θέτοντας όρια στη ρύπανση της πόλης, ωφελεί τους πολλούς.

Ακολουθεί το απόσπασμα από τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Άργους Μυκηνών και το άρθρο που αναφέρεται στο θέμα μας:

ΑΡΘΡΟ 11 – Ρύπανση από διαφημίσεις.

11 – 1: Απαγορεύεται η εμπορική διαφήμιση εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισμένων θέσεων. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν,φυλλάδια, εναέριες επιγραφές και συνθήματα και άλλα διαφημιστικά μέσα επισύρει σε βάρος των παραβατών ή και του διαφημιζόμενου ή και του (με κάθε τρόπο) εκμεταλλευτή του διαφημιστικού μέσου, χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

11 – 2: Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η αντίθετη με την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης τοποθέτηση διαφημιστικών ταμπλό.
Στους παραβάτες ή και του διαφημιζόμενου ή και του (με κάθε τρόπο)εκμεταλλευτή του διαφημιστικού μέσου της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

11 – 3: Όσα διαφημιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών
που τοποθέτησαν τα παραπάνω πλαίσια και διαφημίσεις, καθώς και των διαφημιζομένων, επιβάλλεται ανάλογα με την έκτασης της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

ΠΗΓΗ