Αρκαδία / Προς ολοκλήρωση ο δρόμος Γαρέα – Μαυρίκι – Βέρβενα

Σε πολύ καλό δρόμο η βελτίωση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου

Προς ολοκλήρωση βαίνει το προϋπολογισμού  600.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης της επαρχιακής οδού Γαρέα – Μαυρίκι – Βέρβενα, από την Π.Ε. Αρκαδίας.

Οι εργασίες ασφαλτικών και τεχνικών έργων έχουν ολοκληρωθεί, με τη διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα από το Μαυρίκι έως τα Βέρβενα και, κατά τμήματα, από την Γαρέα έως το Μαυρίκι.

Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η βατότητα σε ένα τμήμα του οδικού δικτύου της Αρκαδίας το οποίο βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση, γεγονός που επί σειρά ετών καθιστούσε ιδιαιτέρως δυσχερή την κυκλοφορία των οχημάτων.

Το έργο θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων επικινδύνων θέσεων.