Αποζημιώνονται όλες οι επιχειρήσεις εκτός από τις Α.Ε.

Εξαγγελίες πρωθυπουργού

Μετά από νεότερες εξαγγελίες του πρωθυπουργού ειδική αποζημίωση θα πάρουν και όλες οι επιχειρήσεις που είναι ανοικτές εκτός από τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία Α.Ε.

ΤΟ Δ.Σ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ