Αποχιονισμός σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης

Από τις συγκεκριμένες χιονοπτώσεις, πολλές δημοτικές οδοί της περιοχής έγιναν άμεσα δύσκολες στη διάβαση λόγω της ταχείας ανάπτυξης πάγου

Σήμερα Τετάρτη 27/1/2021, οι υπηρεσίες του Δήμου υπό την εποπτεία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Αθανάσιου Καρλαύτη βρίσκονταν σε ετοιμότητα ενόψει προγνώσεων χιονοπτώσεων στα ορεινά.

Από τις 8:00 π.μ. που άρχισε χιονόπτωση στις περιοχές του Πάρνωνα και του Βόρειου Ταΰγετου, οι χειριστές και τα μηχανήματα του Δήμου προχώρησαν σε αποχιονισμούς δημοτικών οδών, συνεπικουρούμενοι από οχήματα και εργά-τες για τη μεταφορά και διασπορά αλατιού.

Από τις συγκεκριμένες χιονοπτώσεις, πολλές δημοτικές οδοί της περιοχής έγιναν άμεσα δύσκολες στη διάβαση λόγω της ταχείας ανάπτυξης πάγου.

Αποκατάσταση της βατότητας των δημοτικών οδών, με τους αποχιονισμούς και τη διασπορά αλατιού έγινε στις Κοινότητες του Πάρνωνα: Καρυών της Δ.Ε. Καρυών, Βαρβίτσας, Βαμβακούς και Βρεσθένων της Δ.Ε. Οινούντα, Α-γριάνων και Γκοριτσάς (Πολύδροσο) της Δ.Ε. Θεραπνών, καθώς και στις Κοι-νότητες του Βόρειου Ταΰγετου: Γεωργιτσίου, Αγόριανης και Λογκανίκου της Δ.Ε. Πελλάνας.

Με τις εργασίες αυτές οι δημοτικές οδοί παρέμειναν βατές, προσβάσιμες και ασφαλείς από δημιουργία πάγου.

Οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε ετοιμότητα για κάθε άλλη σχετική ανά-γκη που τυχόν παραστεί.