Αποτελέσματα ΕΛΓΑ για την ΤΚ Λογγάστρας

Αφορά στο χαλάζι της 7ης Ιανουαρίου 2024

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 27/05/2024, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 07/01/2024 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 06/06/2024. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών. Περισσότερα ΕΔΩ