Απολύμανση στα κτήρια της Περιφέρειας και της ΠΕ Αρκαδίας

Από ειδικευμένο συνεργείο

Απολύμανση στο κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στο κτήριο της ΠΕ Αρκαδίας, στην Τρίπολη, διενεργήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου. Η απολύμανση στους χώρους του εν λόγω κτηρίου έγινε από ειδικευμένο συνεργείο, στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του νέου κορονοϊού.