Απόφαση ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Λακωνίας ενημερώνει ότι αναρτήθηκε στο Διαύγεια η Απόφαση ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 -2020 με ΑΔΑ: 63ΚΛ7Λ1-9ΧΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Λακωνίας στο τηλέφωνο: 2731363319 (Πληροφορίες: Κα Μ. Ρουμανά).