Απάντηση των Ξενοδόχων Αρκαδίας για τους Κολυμβητικούς Αγώνες

Με αφορμή χθεσινά και σημερινά δημοσιεύματα αναφορικά με την απόρριψη διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης εκ μέρους της αρμόδιας Ομοσπονδίας, ως Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας θα θέλαμε να διασαφηνίσουμε τα ακόλουθα:

Σύντομο ιστορικό
Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης στην Τρίπολη, κατόπιν πρόσκλησης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης, στο οποίο ανταποκριθήκαμε άμεσα, μας ζητήθηκε να έρθουμε σε επαφή με την αρμόδια Κολυμβητική Ομοσπονδία προκειμένου, από κοινού, να εξετάσουμε κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας, με βάση την φέρουσα δυναμικότητα σε κλίνες της πόλης της Τρίπολης ή περιοχών κοντινών σε αυτές, πρωτευόντως αθλητικών σωματείων που αριθμούν περίπου 750 μέλη και δευτερευόντως (δίχως να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση) 1.000 συνοδών και λοιπών επισκεπτών. Σημειωτέων ότι ο ΓΓ. της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ.ΔημήτρηςΣαρακατσάνης,γνώριζε πολύ καλά την δυναμικότητα της περιοχής και την αναγκαιότητα διασποράς των αθλητών και των συνοδών αυτών σε ξενοδοχεία όχι μόνο της πόλης αλλά και περιοχών σε αποστάσεις τουλάχιστον 20-25 χιλιομέτρων από την πόλη της Τρίπολης προκειμένου να καλυφθεί η διαμορφούμενη ζήτηση, εφόσον το 2014 με βασικό συντονιστή την Ένωσή μας είχε διοργανωθεί αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Παρά ταύτα, στην πρώτη μας επαφή για την τωρινή διοργάνωση μας ζητήθηκε, εάν μπορούμε να δώσουμε διασφαλίσεις για την κάλυψη της ζήτησης, να αναλάβουμε,ει δυνατόν, όχι μόνο τον συντονισμό της διαμονής αθλητών και συνοδών αλλά τον γενικότερο συντονισμό (διαμονής, εστίασης , μεταφορών κ.λπ) και να τους ενημερώσουμε τι άλλο μπορούμε να τους προσφέρουμε τόσο εμείς όσο και ο Δήμος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διοργάνωση στην Τρίπολη και καθότι ο προϋπολογισμός εξόδων είναι αρκετά υψηλός ξεπερνά, όπως ετέθη εκ μέρους της Ομοσπονδίας, τις 10.000 ευρώ ( έτσι ετέθη αρχικώς ποσόν το οποίο εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι εκτινάχτηκε στις 40.000 (!!!)ευρώ ). Και βέβαια ενόψει ενός τέτοιου αιτήματος, λόγω του υψηλού βαθμού οργάνωσης που απαιτείται για τον πλήρη συντονισμό της διοργάνωσης, προτείναμε την ανάθεση του εγχειρήματος σε τοπικό πρακτορείο προκειμένου να παραχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για μια ανάλογη διοργάνωση, γεγονός το οποίο αποδέχθηκε και προώθησε η Ομοσπονδία.
Περαιτέρω, εμείς ως ξενοδοχεία δεσμευτήκαμε, σε μια προσπάθεια ενεργούς συμμετοχής στην συλλογική αυτή δράση, να παρέχουμε κάποιες δωρεάν φιλοξενίες (ένα σεβαστό αριθμό δωματίων συνολικά) σε παράγοντες και υποστηρικτικό προσωπικό που απαιτείται για την διοργάνωση και φυσικά εφόσον κληθήκαμε από το πρακτορείο που είχε αναλάβει τον συντονισμό αποστείλαμε τις καλύτερες δυνατές προσφορές μας με γνώμονα την μαζική συμμετοχή, σαφώςμε κάποια διαφοροποίηση τιμών μεταξύ τους, εφόσον όπως είναι εύκολα αντιληπτό είχαμε να κάνουμε με διαφορετικές κατηγορίες ξενοδοχείων και διαφορετικές παροχές υπηρεσιών (διαμονή με πρωινό, ημιδιατροφή, πλήρη διατροφή, δίκλινα , τρίκλινα , τετράκλινα κ.λπ.).Παράλληλα ως φορέας μεσολαβήσαμε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και διασφαλίσαμε ένα σημαντικό ποσόν προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η εν λόγω προσπάθεια.

Ως προς την ουσία του ζητήματος:
Η Ομοσπονδία επικαλούμενη μια δυο μεμονωμένες προσφορές ξενοδοχείων της Τρίπολης και όχι τον μέσο όρο τιμών , που τις καθιστούσε μη ανταγωνιστικές σε σχέση με αντίστοιχες προσφορές ξενοδοχείων στο Βόλο ή σε άλλες υποψήφιες πόλεις (Αλεξανδρούπολη κλπ.) πίεζε προς όλες τις κατευθύνσεις για να αποσπάσει περαιτέρω οφέλη οικονομικής ενίσχυσης.
Μια επιφανειακή εκτίμηση των πραγμάτων σε αυτό το σημείο θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ηθικός αυτουργός για την μη έγκριση της διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης είναι οι μη ανταγωνιστικές τιμές των ξενοδοχείων.
Μια όμως πιο στοχαστική ματιά στα πράγματα, θα μπορούσε να δώσει κάποιες πειστικές απαντήσεις πως εξηγείται για παράδειγμα το γεγονός ότι οι προσφορές των ξενοδοχείων ( και των εστιατορίων) ανεξαρτήτου κατηγορίας ξενοδοχείου και πακέτου υπηρεσιών διαμορφώνονταν σε τελική τιμή κατά 2-5 κατά’ άτομο υψηλότερες σε σχέση με αυτές που απέστειλαν οι ξενοδόχοι και οι εστιάτορες ? Και αν εξαιρέσουμε μια εύλογη (εύλογη και δίκαιη) αμοιβή του γραφείου η υπόλοιπη διαφορά που καθιστούσε τις τιμές μας μη ανταγωνιστικές πως εξηγείται ?
Καθότι στον δημόσιο διάλογο οι απόψεις από όπου και αν προέρχονται θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και οι δικές μας απορρέουν από ένα πλήρη φάκελο εγγράφων και αλληλογραφίας
Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν υπόψη μια σειρά αντικειμενικών κριτηρίων που καθιστούν πραγματικά μη ανταγωνιστική την πόλη μας για την ανάληψη ανάλογων διοργανώσεων. Π.χ. η μεγάλη διασπορά και εκτενής χωρική κατανομή κλινών. Πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να γίνουμε άραγε έναντι πόλεων όπως ο Βόλος που με μόλις τρία κεντρικά ξενοδοχεία με υψηλές υπηρεσίες μπορεί να καλύψει τα 750 άτομα των αποστολών (γεγονός το οποίο απαλλάσσει τις αποστολές από το ιδιαίτερα υψηλό extraκόστος μεταφορών που θα είχαμε εμείς δύο φορές την ημέρα από τα καταλύματα και τα εστιατόρια στο κολυμβητήριο και τανάπαλι) όταν για τον ίδιο αριθμό ατόμων εμείς πρέπει να επιστρατεύσουμε όλα τα ξενοδοχεία σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων από την Τρίπολη?
Γνώμη μας είναι ότι οι μεγάλες διοργανώσεις απαιτούν περίπλοκες δυνατότητες και υψηλό βαθμό οργάνωσης και υπηρεσιών που ακόμα φαίνεται αμφιτερόπλευρα να μην διαθέτουμε σε επαρκή βαθμό.
Σε κάθε περίπτωση, τα όποια προβλήματα και αδυναμίες ανέκυψαν στην όλη αυτή προσπάθεια ανάληψης της διοργάνωσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης, πρέπει να αποτελέσουν μια ευκαιρία για ενδοσκόπηση όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών του τουρισμού, της εστίασης, των λοιπών συναφών με τον τουρισμό επαγγελμάτων και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης
Σε καμία περίπτωση, μια ανάλογη συγκυρία δεν προσφέρεται για εύκολη ενίσχυση ταμείων παραγόντων που δεν έχουν διαθέσει ούτε ένα ευρώ, σε πόρους για την παραγωγή κάποιων αγαθών και υπηρεσιών και για μικροπολιτική ΄΄εκμετάλλευση΄΄ εντυπωσιασμών.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ
Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ