Απάντηση Πατσιλίβα στην ανοιχτή επιστολή Σταυράκου

Αντικείμενο τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ

Στην επιστολή , ο κ. Σταυράκος ισχυρίζεται, πως η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με αριθμό 35/31-03-2021 (τιμολογιακή πολιτική ΔΕΥΑΣ), πάσχει στο εισηγητικό, στο αποφασιστικό και στο εφαρμοστικό της μέρος,

Προς ενημέρωση των δημοτών και των αυτοδιοικητικών, υπενθυμίζω τα παρακάτω:

1. Η απόφαση 35/31-03-2021 έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, από την Οικονομική Επιτροπή και από τηνΑποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Οι πίνακες με τις κλίμακες κατανάλωσης νερού και αντίστοιχων χρεώσεων, στην ολοκληρωμένη ΤΕΛΙΚΗ εισήγηση του Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ κ. Τρακάκη Ηλία και συνεργατών του, στην σελίδα 122 της εισήγησης, ταυτίζονται απόλυτα με τους πίνακες του αποφασιστικού μέρους της 35/31-03-2021 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, λαμβανομένων υπόψη των προτεινομένων τροπολογιών μου, σε θέματα εκπτώσεων που άπτονται κοινωνικής πολιτικής.
3. Στο εφαρμοστικό μέρος της 35/31-03-2021 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ:

α)Δεν ήμουν εγώ πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ και δεν μπορώ να γνωρίζω.

β)Από την συζήτηση που είχα με την σημερινή πρόεδρο  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ  κ. Δεδεδήμου Γεωργία και τονδιευθυντή κ.  Τρακάκη Ηλία, πρόεκυψε πως η ΔΕΥΑΣ δεν είχε τα απαραίτητα δεδομένα, για έναν ικανό αριθμό χρηστών και εφήρμοσε για ένα χρόνο το συγκεκριμένο σύστημα έκδοσης λογαριασμών ΔΕΥΑΣ για να αποκτήσει τα απαραίτητα δεδομένα, ούτως ώστε να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις.

Επειδή η επιστολή του κ. Σταυράκου Περικλή και τα ερωτήματα τινών Δημοτικών Συμβούλων, αφήνουν σκιές παραβατικών πράξεων με ποινικό περιεχόμενο.

Παρακαλώ την Πρόεδρο και τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ, να πράξουν τα πρέποντα, προκειμένου να προστατεύσουν πρόσωπα και θεσμούς(εάν χρήζουν προστασίας),από ενδείξεις μομφών παράβασης καθήκοντος, προερχόμενες από οιονδήποτε.

Εάν υπάρχουν σημεία μεμπτά στην ουσία της απόφασης, να παρέμβει η δικαιοσύνη και να επιβάλει τις ανάλογες κυρώσεις.   

Ο αντιδήμαρχος        τ. Πρόεδρος ΔΕΥΑΣ

Πατσιλίβας  Θεμιστοκλής